Home Databanken VTB

Roodenburg, M.-C. De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw (1575-1675): de produktie van rood pottengoed. Hilversum : Verloren, 1993. 178 p.
ISBN 90 6550 372 2

signatuur
3976
1 c7
Roodenburg

trefwoorden
pottenbakker(Nederland, Zuid-Holland, Delft)
aardewerk

auteur
Roodenburg, M.-C.