Home Databanken VTB

Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie; aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770-1914. Red. Jan van Oudheusden, Gerard Trienekens. 's-Hertogenbosch : Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. 315 p.
ISBN 90 72526 20 1

signatuur
3900
XIII.4 c10
Pront

trefwoorden
armenzorg(Nederland, Noord-Brabant)
religiositeit (p.185-209)
kerkgenootschap, katholiek
devotie