Home Databanken VTB

Peters, J. Individualisering en secularisering in Nederland in de jaren tachting; sociologie als contemporaine geschiedschrijving
Intreerede Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1993. 30 p.
ISBN 90 6370 913 7

signatuur
3900
XIII.4 c
Peters

trefwoorden
godsdienstig leven(Nederland)
cultuurverandering

auteur
Peters, J.