Home Databanken VTB

Palmen, E.H.A.H. Een geschiedenis van de persoonlijke ruimte; de boedelinventaris als bron voor een historisch onderzoek naar de wooncultuur van Rotterdam in de negentiende eeuw. In: Rotterdams jaarboekje: 1993, 314-325

trefwoorden
boedelinventaris(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
cultuur
huis inrichting
huisraad
civilisatie
vrijetijdsbesteding

auteur
Palmen, E.H.A.H.