Home Databanken VTB

Oorschot, Winnie van. Swartbroek verleden en heden: de geschiedenis van een kerkdorp van Weert. Weert : M & P, 1993. 288 p.
ISBN 90 6486 070 X

signatuur
9309
c 10
Swartbroek

trefwoorden
Sint Caecilia(Nederland, Limburg, Swartbroek)
verjaardag
vorst

auteur
Oorschot, Winnie van