Home Databanken VTB

Niederer, Arnold. Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel; ausgewählte Arbeiten aus den Jahren 1956 bis 1991. Hrsg. Klaus Anderegg, Werner Bätzing. Bern [etc.] : Haupt, 1993. 518 p.
ISBN 3 528 04575 5

Cultuurbeinvloeding en -verandering, innovatie, regionalisme, volkskundige onderzoek, het werk van Niederer, gebruiken, de plaats van de vrouw, nabuurschap

signatuur
3900
VII
Niederer 2

trefwoorden
cultuurbeinvloeding(Zwitserland)
cultuurverandering
innovatie
identiteit
regionalisme
nabuurschap

auteur
Niederer, Arnold