Home Databanken VTB

Mout, M.E.H.N. Het Bataafse oor; de lotgevallen van Erasmus' adagium 'Auris Batavia' in de Nederlandse geschiedschrijving. In: Verslagen mededeelingen koninklijke akademie wetenschappen afdeeling letterkunde: 56:2 (1993) 77-102

Beschouwing over de deugden en ondeugden van de bewoners van Holland

signatuur
M 105

trefwoorden
volkskarakter(Nederland)
mentaliteit
Erasmus
identiteit

auteur
Mout, M.E.H.N.