Home Databanken VTB

Mommaers, Paul. Hadewijch; schrijfster, begijn, mystica. Kampen : Kok, 1993. 198 p.
ISBN 90 242 0627 8

signatuur
3978
5 c 2 ME
Hadewijch

trefwoorden
Hadewijch
geestelijk lied

auteur
Mommaers, Paul