Home Databanken VTB

Caldecott-Baird, Duncan. Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog. Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1977. 166 p.
ISBN 90 228 3999 0

signatuur
3900
XIII.3 c 0.2
Caldec

trefwoorden
oorlog(Nederland)

auteur
Caldecott-Baird, Duncan