Home Databanken VTB

Margry, P.J. Procureur contra pastoor? De wet op de kerkgenootschappen en de regulering van de openbare godsdienstoefeningen in Noord-Brabant rond 1853. In: Ziel en zaligheid in Noord-Brabant; vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red. J.A.F.M. van Oudheusden ... [et al.]. 61-82. Delft : Eburon, 1993. 344 p.
ISBN 90 5166 351 X

In hoeverre de bestaande praktijk en de introductie van openbare godsdienstoefeningen vanuit een strikt religieuze achtergrond geschiedde; de rol van de politiek, de geestelijkheid; uitvoering van regulering en beperking van de rituelen door de staat

trefwoorden
katholiek(1853-, Nederland, Noord-Brabant)
bedevaart

auteur
Margry, P.J.