Home Databanken VTB

Kuiper, Yme Berend. Adel in Friesland 1780-1880. Groningen : RU, 1993. 576 p.
ISBN 90 6243 130 5

signatuur
9309
c2
Kuiper

trefwoorden
stand(Nederland, Friesland)
elite
adel
cultuur
huis

auteur
Kuiper, Yme Berend