Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der. 't Schip van Ternuten; een zeemanssprookje tussen actualiteit en historisering. In: Driemaandelijksche bladen: 45:3/4 (1993) 101-122

signatuur
D 050

trefwoorden
volksverhaal
sprookje

auteur
Kooi, Jurjen van der