Home Databanken VTB

Kloek, Els. Seksualiteit, huwelijk en gezinsleven tijdens de lange zestiende eeuw, 1450-1650. In: Familie, huwelijk en gezin in West-Europa van middeleeuwen tot moderne tijd. Red. Ton Zwaan. 107-138. Amsterdam ; Heerlen : Boom ; Open Universiteit, 1993. 389 p.
ISBN 90 5352 068 6

signatuur
3920
4
Familie

trefwoorden
huishouden(1450-1650)
kind
mentaliteit
sexualiteit
civilisatie

auteur
Kloek, Els