Home Databanken VTB

Hofman, Bert. Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek. Hilversum : Verloren, 1993. 396 p.
ISBN 90 6550 363 3

signatuur
3978
5.3 c 16e
Alg/Hof

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)

auteur
Hofman, Bert