Home Databanken VTB

Heteren, Godelieve van. De troost voorbij: medische instructies voor het kinderlijk leven in de negentiende eeuw
203-252 In: Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland zestiende tot begin twintigste eeuw. Red W. de Blécourt, W. Frijhoff, M. Gijswijt-Hofstra. Amsterdam : Verloren, 1993. 320 p.
ISBN 90 6550 366 8

signatuur
3910
12 X c
Grenzen

trefwoorden
gezondheidszorg(Nederland)
geneeskunde
huishouding
hygiëne
opvoeding

auteur
Heteren, Godelieve van