Home Databanken VTB

Hers en geens dur Diessen. Red. Ad van Doormaal, Wil Vennix. Diessen : Fotostichting Diessen, 1993. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
9309
c 10
Diessen

trefwoorden
slacht(Nederland, Noord-Brabant, Diessen)
conservering
jubileum
huwelijk