Home Databanken VTB

Groot, Marjan. V&D Leiden; een oud kleed past geen nieuwen mensch elk jaartij heeft een eigen wensch. In: Jaarboekje geschiedenis oudheidkunde Leiden Rijnland: 1993, 129-153

signatuur
J 272

trefwoorden
warenhuis(Nederland, Zuid-Holland, Leiden)

auteur
Groot, Marjan