Home Databanken VTB

Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw. Red. Willem de Bl├ęcourt, Willem Frijhoff, Marijke Gijswijt-Hofstra. Amsterdam : Verloren, 1993. 320 p.
ISBN 90 6550 366 8

signatuur
3910
12 X c
Grenzen

trefwoorden
geneeskunde(Nederland)
genezer