Home Databanken VTB

Geschiedenis van Rolde. Red. J.G. Borgesius ... [et al.]. Meppel [etc.] : Boom, 1993. 403 p. p.
ISBN 90 6009 986 9

Reconstructie van kleding, huisraad, wonen en voeding

signatuur
9309
c3
Rolde

trefwoorden
meubel(Nederland, Overijssel, Kampen) (p.57-92)
verlichting
verwarming
voeding
eetgerei
kleding