Home Databanken VTB

Geschiedenis van de techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving 1800-1890. Red. H.W. Lintsen ... [et al.]
Deel 3: Textiel; gas, licht en electriciteit; bouw. Zutphen : Walburg Pers, 1993. 359 p.
ISBN 90 6011 845 6

signatuur
3960
3 c
Geschiedenis

trefwoorden
industrialisatie(Nederland)
textiel
verlichting
verwarming
electriciteit
huis