Home Databanken VTB

Gelderblom, Arie Jan. Mannen en maagden in Hollands tuin; interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. Amsterdam : Thesis Publishers, 1993. 189 p.
ISBN 90 5170 095 4

signatuur
3978
1 e 16e
Alg/Gel

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Gelderblom, Arie Jan