Home Databanken VTB

Gast, C. de. Godsdienst en samenleving in het Land van Heusden en Altena; confessie, bevinding en verzuiling. Tilburg : Stichting Zuidelijk historisch contact, 1993. 422 p.
ISBN 90 70641 44 5

signatuur
3920
2.2 c10
Gast

trefwoorden
verzuiling(Nederland, Noord-Brabant)
oranjevereniging
kerkgenootschap, katholiek
kerkgenootschap, protestant

auteur
Gast, C. de