Home Databanken VTB

De Europese volkscultuur. Red. Robert Muchembled. Hilversum/Weert : HD Uitgevers/M & P Uitgeverij, 1993. 144 p.
ISBN 90 6590 705 X

Beschrijving van de volkscultuur aan de hand van voorbeelden, als feesten, levens- en jaarkring, het huis, levensfasen

signatuur
3900
X b
Europese

trefwoorden
nrichting
jeugd
huwelijk
masker
wonen