Home Databanken VTB

De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme. Red. Marit Monteiro, Gerard Rooijakkers, Joost Rosendaal. Kampen : Kok, 1993. 335 p.
ISBN 90 242 6972 5

Bundel artikelen over sociaal-culturele aspecten van religieus gedrag: o.m. broederschappen, processies, devotionalia, missie, positie van de vrouw

signatuur
3920
2 c
Dynamiek

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek(Nederland)
geloof
cultuur
mentaliteit