Home Databanken VTB

Dieren in het volksleven. In: Ethnologia Flandrica: 9 (1993) gehele nummer

Referaten over de rol van het dier in de volkscultuur; de relatie mens-dier; analyse van receptie en doelgroep van Reinaert-epos, rol van de raaf in stichtelijke verhalen; rol van dieren in volkssporten; houding van de mens tov dieren aan de hand van spreekwoorden, volksgebruiken en sporten

signatuur
E 047

trefwoorden
dier
cultuurverandering (p.30-66)
Reinaart (p.67-104)
vogel (p.105-124)
heilige
legende