Home Databanken VTB

Daxelmüller, Christoph. Erzählen über Technik. Der Wandel des technischen Bewusstseins im Spiegel der (artes technicae) vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. In: Bayerisches Jahrbuch Volkskunde: 1993, 39-56

de status van de technische literatuur; handleidingen en beschrijvingen werden vaak beschouwd als onwetenschappelijk omdat er veel bijgeloof in voorkwam en leken aan het woord waren

signatuur
J 433

trefwoorden
bijgeloof
techniek

auteur
Daxelmüller, Christoph