Home Databanken VTB

Bondt, Cees de. (Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?) Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800. Hilversum : Verloren, 1993. 179 p.
ISBN 90 6550 379 X

signatuur
3970
5.12
Bondt

trefwoorden
sport(Nederland)
tennis

auteur
Bondt, Cees de