Home Databanken VTB

Das Bild der Welt in der Volkserzählung: Berichte und Referate des fünften bis siebten Symposions zur Volkserzählung, Brunnenberg/Südtirol 1988-1990. Hrsg. Leander Petzoldt, Siegfried de Rachewiltz, Ingo Schneider, Petra Streng. Frankfurt aM : Lang, 1993. 281 p.
ISBN 3 631 44136 3

Contemporaine slechte en oorlogstijden; historiciteit; het begrip 'historische overlevering'; plaatsing van historische sagen, psychologisch begrip van heksensagen; rol van de verteller, de bedrieger, vertelwerkelijkheid, inzicht in volksverhaal; wereld van mirakelvertellingen uit de barok, rol van de heks in alpine sagen, volksverhalen, weerspiegeling van wereldbeeld en tegenwoordige tijd in contemporaine vertellers; beeld en wensbeeld van de heerser

signatuur
3982
IV
Bild

trefwoorden
volksverhaal
oorlog (p.9-26)
held (p.45-64)
historische sage (p.65-77)
heks (p.79-99)
sage (p.79-99)