Home Databanken VTB

Want ik ben een zelfstandig type; de geschiedenis van elf Overijsselse vrouwen. Zwolle : Stichting Volwassen Educatie, 1992. 80 p.

Levensherinneringen van vrouwen m.b.t. o.a. huishouding, kleding, voeding, geboorte, huwelijk, nabuurschap, vrijtijdsbesteding, kerkelijk leven

signatuur
3900
XIII 4 c 0.3
Want

trefwoorden
conservering(Nederland, Overijssel) (p.40)
slacht (p.48)
kerkgang, eerste (p.50-51)
geboorte