Home Databanken VTB

Stegeman, T.R. IJsselhammers spreken voor zich ... ; negen levensverhalen. Kampen : Ijsselakademie, 1992. 152 p.
ISBN 90 6679 60 X

I

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Stegeman

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(Nederland, Overijssel, IJsselham)
wone
voeding
bakker
boer
visser

auteur
Stegeman, T.R.