Home Databanken VTB

Stappen in het verleden: aspecten van de Roosendaalse geschiedenis. Red. L.J.P. van Gastel, M.R. Hermans. Roosendaal : Gemeentearchief, 1992. 224 p.
ISBN 90 73080 08 8

Over vroomheid in testamenten, de hervormde gemeente, gezondheidszorg, landbouw, industrialisatie

signatuur
9309
c10
Roosendaal

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Brabant, Roosendaal)
testament
protestant
landbouw