Home Databanken VTB

Ruotsala, Helena. Oulujoen vesistön rakentamisen ja säännöstelyn sosiokulttuuriset vaikutukset = Socio-cultural impacts of construction and regulation of the waterway of Oulujoki river. Helsinki : Turun Yliopisto, Kulttuurien Tutkimuksen Laitos, Kansatiede. - University of Turku, Department of Cultural Studies, Ethnology, 1992. 210 p.
ISBN 951 880 799 X

signatuur
3900
X s5
RuotsalaRuotsala

trefwoorden
volkscultuur(Finland)
cultuurinvloed

auteur
Ruotsala, Helena