Home Databanken VTB

'De rol van een historische vereniging anno 1992'; symposium georganiseerd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Leiden in de Waalse kerk te Leiden op 7 november 1992. Verslag van de lezingen en van de forumdiscussie. Leiden : Vereniging Oud Leiden, 1992. 17 p.
ISBN ontbreekt

Samenvattingen van lezingen o.m. van Frijhoff

signatuur
3905
1.20
Rol

trefwoorden
volkskunde(Nederland)
heemkunde
geschiedenis