Home Databanken VTB

Straten, Hans van. Razernij der liefde: ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd
. Amsterdam : Arbeiderspers, 1992. 281 p.
ISBN 90 295 4694 8

Bundel met ontuchtige poëzie en liedjes

trefwoorden
lied(1300-1900, Nederland)
poëzie
erotiek
ontucht

auteur
Straten, Hans van