Home Databanken VTB

Post, Paul, Jos Pieper. De Palmzondagviering. Een landelijke verkenning. Kampen : Kok , i.s.m. P.J. Meertens-Instituut, 1992. 83 p.
ISBN 90 242 6891 5

Resultaten van een landelijke peiling naar de rk palmzondagviering binnen en buiten de kerk.

signatuur
3940
2.2.3 c
Post

trefwoorden
palmpaas(Nederland)
palmtak
palmzondag

auteur
Post, Paul, Jos Pieper