Home Databanken VTB

Peeters, K., L. Munk. De IJsselsteinse schutterij. In: Historische kring IJsselstein: nr. 61/62 (1992) 1-31

Ontstaan, bloei en opheffing; de situatie in IJsselstein.

signatuur
U 006

trefwoorden
schuttersgilde(Nederland, Utrecht, IJsselstein)

auteur
Peeters, K., L. Munk