Home Databanken VTB

Oorschot, A.C. van. De geschiedenis van Westerwolde: 2: De bevolking. Groningen : Stichting gebroeders Hesse fonds ; Van Dijk & Foorthuis REGIO-PRoject, 1992. 151 p.
ISBN 90 528 031 5

Bevolkingsomvang; dorpssamenleving, huizenbouw, met indeling en inrichting; dagelijks leven (karakter, vrijetijdsbesteding, dagindeling, voeding, vermaak, jaarkring, levenskring)
p.50-57 Gezindsleven, huishoudelijk werk
p.68-119 Burger en boerenhuizen; van armen en rijken; vernieuwingen

signatuur
9309
c 1
Westerwolde

trefwoorden
meubilair(Nederland, Groningen)
huishouding (p.50-57)
wonen (p.68-119)
huisraad
boerenhuis

auteur
Oorschot, A.C. van