Home Databanken VTB

Meens, Rob. Fragmenten van een wereldbeeld: historisch onderzoek naar volkscultuur in vroegmiddeleeuwse boeteboeken. In: Millennium: 6:2 (1992) 111-127

Ver- en geboden in boeteboeken ten aanzien van magische praktijken, sexualiteit, voeding

signatuur
M 187

trefwoorden
volkscultuur
toverij
sexualiteit
voeding
verbod

auteur
Meens, Rob