Home Databanken VTB

De kracht der zwakken; Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar Economisch en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Red. Boudien de Vries ... [et al]. Amsterdam : Stichting beheer IISG, 1992. 448 p.
ISBN 90 6861 071 6

Vergelijking van de maatschappelijke ontwikkeling tussen Breda en Amsterdam, ontstaan van het beeld van armoedig leven; toetsing van dit stereotype beeld aan ego-documenten, met mogelijke nuanceringen naar plaats en tijd

signatuur
3960

Kracht

trefwoorden
arbeid(Nederland) (p.139-167)
armoede
veenarbeider (p.309-332)
stereotype