Home Databanken VTB

Ginkel, Rob van. De ouderling; oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de gereformeerde kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam : Bolland, 1975. p.

signatuur
3920
2.2.1 c
Ginkel

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(Nederland)

auteur
Ginkel, Rob van