Home Databanken VTB

Joosse, Leendert Jan. 'Scoone dingen sijn swaere dingen'::een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw. Leiden : J.J. Groen en zoon, 1992. 671 p.
ISBN 90 5030 260 2

signatuur
3920
2.2 c
Joosse

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(Nederland)
zending

auteur
Joosse, Leendert Jan