Home Databanken VTB

Jobse-van Putten, Jozien . De krentenwegge. Een bijzonder brood bij geboorten. Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1992. 79 p.
ISBN 90 70389 35 5

Overzicht van bijzondere broodsoorten; bijzonder brood bij geboorten (krentenwegge, tulband, wittebrood, beschuit met muisjes); veranderingen in de positie van krentenwegge

signatuur
3940
1.1.c
Jobse

trefwoorden
geboorte(Nederland)
brood
krentenbrood

auteur
Jobse-van Putten, Jozien