Home Databanken VTB

Intressant att leva; dagböcker 14 maj 1991. Red. Stefan Bohman, Ottonie Nyberg. Stockholm : Nordiska Museet, 1992. 260 p.
ISBN 91 7108 325 1

Dagboeken van Zweden op 14 mei 1991

signatuur
3900
XIII.4 s4 0.2
Intressant

trefwoorden
dagboek(Zweden)