Home Databanken VTB

Horster historien. Dl. 3: Van boeren en ondernemers. Red. G.F. Verheijen ... [et al.]. Horst : St. Gelders Overkwartier, 1992. 320 p.
ISBN ontbreekt

meubilair, kleding, huishoudelijke artikelen, de agrarische bedrijfsvoering; op basis van interviews gegevens over het gezinsleven, het huishoudelijk werk, hygiëne, voeding, vermaak, conservering, vrijen en huwelijk

signatuur
9309
c11
Horst

trefwoorden
eetgerei(Nederland, Limburg, Horst) (p.105-140)
boerenhuis (p.141-167)
huishouding (p.203-226)
hygiëne
voeding
conservering