Home Databanken VTB

Hoppenbrouwers, P.C. Een middeleeuwse samenleving : het Land van Heusden (ca. 1360-1515)
2 dln. In: Historia agriculturae:

trefwoorden
stand(Nederland, Noord-Brabant)
landbouw
huishouding
nabuurschap

auteur
Hoppenbrouwers, P.C.