Home Databanken VTB

Hoogland, M. Coöperatievorming in West-Friesland aan het begin van deze eeuw; verschillen in ontwikkeling bij protestanten en katholieken. In: Holland: 24:3 (1992) 160-176

Factoren voor coöperatievorming; verschillen binnen de protestantse en katholieke gemeenschap tav bezit, huwelijk en bedrijfsvoering, de invloed daarvan op bv uitzet, kleding; verenigingstraditie

signatuur
H 100

trefwoorden
boer(Nederland, Noord-Holland)
vereniging
kerkgenootschap
kleding
sieraad
huwelijk, uitzet

auteur
Hoogland, M.