Home Databanken VTB

Havelaar, J., C. Doornenbal, C. Hiddes. Weldadigheid gewijd; weeshuizen in Den Haag en het hervormde Diaconieweeshuis aan de Hooftskade. 's-Gravenhage : Gemeentelijke Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Monumentenzorg, 1992. 116 p.
ISBN 90 73166 15 2

signatuur
3920
1.6 c8
Havelaar

trefwoorden
wees(Nederland, Zuid-Holland, Den Haag)
kleding
voeding
vrijetijdsbesteding

auteur
Havelaar, J., C. Doornenbal, C. Hiddes