Home Databanken VTB

Halbertsma, H. Van Sneek naar Amersfoort; herinneringen van een oudheidkundige. Utrecht : Matrijs, 1992. 159 p.
ISBN 90 5345 013 0

Levensherinneringen aan o.m. jeugd in Sneek
p.62-63 Bollejagen: opgeschoten jongens zijn op zoek naar meisjes; Sint Nicoalaastafels met snoepgoed; spelen met prijzen
p.63 Weinig vieren van kerst, kerstbomen lang niet algemeen

signatuur
9309
c
Halbertsma

trefwoorden
voeding(Nederland, Sneek) (p.25-27)
conservering (p.26-27)
geloof (p.38-40)
Sinterklaas (p.62-63)
kerstmis (p.63)
kerstboom

auteur
Halbertsma, H.