Home Databanken VTB

Halbertsma, H. Van Sneek naar Amersfoort; herinneringen van een oudheidkundige. Utrecht : Matrijs, 1992. 159 p.
ISBN 90 5345 013 0

signatuur
9309
c
Halbertsma

trefwoorden
wonen(Nederland, Sneek)
huis
indeling
inrichting
kleding

auteur
Halbertsma, H.