Home Databanken VTB

Gunther, J.G. Graven en begraven in vroeger tijden. In: Oud Bathmen: 12:1 (1992) 4-18

Algemene informatie (ontleend aan Kok) en informatie mbt Bathmen (op basis van archivalia, mondelinge mededelingen) over burenplichten, uitdragen en rouwkleding.

signatuur
B 021

trefwoorden
dood(Nederland, Overijssel, Bathmen)
begrafenis
nabuurschap
kleding
rouw

auteur
Gunther, J.G.